جعبه کیک2, جعبه سازی

از این جعبه کیک شکیل و زیبا برای بسته‌بندی کیک رولت استفاده کنید.
▪ اندازه نهائی: کف جعبه ۸ در ۱۸ سانتی‌متر، دسته برجسته بالائی ۹ سانتی‌متر
▪ مواد لازم:
کاغذ ضخیم کرم روشن ۳۳ در ۵۲ سانتی‌متر، برچس