گیاه بامبو  بامبو  گل و گیاه زینتی  گل و گیاه  انواع بامبو  عکس بامبو  گل بامبو

گیاه بامبو

گل و گیاه زینتی

استفاده از بامبو در طراحی فضای سبز و باغ ها به نحو گسترده ای افزایش یافته است. بویژه برای آفرینش یک حس شرقی در مناظر از آن استفاده زیادی می شود. ارتفاع بامبو از ۱۵ سانتی متر تا ۴ متر متغیر است. این گیاه گرچه نسبت به سرما مقاوم نیست اما هنگامیکه در اثر زمستان اندام های هوایی آن از بین می روند، قادر است در بهار دوباره رشد کند و اندام زایی نماید. سیستم ریشه آن از نوع ریزوم (ساقه زیرزمینی) است. در برخی موارد که عرصه ای مشخص برای کشت بامبو در جوار سایر گیاهان مشخش می شود، شاید لازم باشد که رشد و توسعه ریشه های آن را به نحوی محدود کنیم تا به سایر عرصه های گیاهی همجوار نفوذ نکند. یکی از راه های این کنترل، کشت بامبو در گلدان یا هر ظرف باغبانی دیگر است. همچنین نگهداری بامبو در خاک (فاقد گلدان و گلجای) دشوار است.

برخی نوع بامبو که در فضای سبز استفاده می شوند عبارتند از:

الف: (Arundinaria.variegata)

برگ های این نوع بامبو شبیه گراس ها بوده، برگ های آن رنگارنگ می باشند. رشد آن معمولاً تا ارتفاع ۴۵ سانتی متر ادامه می یابد و آفتاب کامل تا نیم سایه مورد علاقه این گونه بامبوست.

ب: (Phyllostachys)

این رقم رشد زیادی دارد و ارتفاع آن بین ۱۰ تا ۲۵ متر است. برگ های آن پرمانند هستند و نیاز به آفتاب کامل دارد و بایستی بنوعی پرورش یابد که تولید شاخه های زیاد نماید.

ج: (Arundinaria.pygmea) یا بامبوی Pygmy

بلندی این بامبو کم است و برگساره های آن به رنگ سبز چمنی هستند. نیاز به آفتاب کامل دارد و از طریق ساقه های زیرزمینی (ریزوم) خود به سرعت گسترش می یابد. کنترل محدوده رشد آن در همجواری با سایر گیاهان و عرصه های چشم انداز ضرورت دارد.

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

.

منبع : shomalgardi.com