ابتدا برشهایی با فاصله یکسان از سمت بیرون به سمت مرکز دایره ایجاد می کنیم به صورتی که انتهای هر برش حدود 1 سانتیمتر با مرکز دایره فاصله داشته باشد. سپس گوشه های انتهایی را بصورت "هشتی شکل" می بریم.

از مخلوط رنگهای سبز روشن و زرد ترکیبی درست کرده و با اسفنج از مرکز گل بصورت پرتابی به سمت بیرون دایره رنگ را پخش می کنیم. گلبرگها را روی اتو گذاشته و گرم کنید. پس از گرم شدن، دایره را از مرکز به سمت داخل به تعداد متعددی تا کنید و بین کف دو دست قرار داده و به حالت رفت و برگشت، "لویر" دهید. اگر هنوز گلبرگها گرمای خود را از دست نداده اند هر یک از برش ها را بصورت عمودی به سمت داخل، جداگانه تا کنید. این کار باعث می شود تا گلبرگهای کوچک، زیباتر و طبیعی تر به نظر برسند.


برای پرچمهای این گل، می توانید از پرچمهای جارویی استفاده نمایید. پرچم جارویی را به سیم روکش دار شماره 7 بوسیله نوار گاترین متصل کرده و در وسط دایرۀ برش داده شده فرو می کنیم. پشت گلبرگ اول را چسب گرم زده و گلبرگ دوم را پشت آن قرار داده و همین کار را برای گلبرگ سوم نیز تکرار می کنیم.


برای ساختن برگها طبق تصویر از فوم زرد به تعداد دلخواه برش داده و به رنگ پاییزی رنگ می کنیم. اگر در تصویر دقت کرده باشید در رنگ آمیزی برگها از 3 رنگ قرمز، سبز و زرد استفاده شده است که جلای خاصی به گل آرایی آن می دهد. به این صورت که هر یک سوم عرض برگ را به ترتیب رنگ قرمز، زرد و سبز رنگ آمیزی کرده و باید بدانید که گرم کردن برگ بعد از رنگ آمیزی پاییزی به برگها جلای بیشتری می دهد و آن را به طبیعت نزدیک تر می سازد. در این مرحله برگ را بین کف دو دست قرار داده و به حالت لوله کردن "لیور" دهید.


با توجه به رنگ زیبای گل و ملاحت آن برای گل آرایی آن از گلهای خشک (استاتیس و گل رنگ) استفاده کرده ام که در عین شادابی نمای پاییزی آن را دو چندان کرده است

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اسرار خانه داری : فرش و نگهداری از آن و توضیحی در مورد یخ و یخچال ' href='http://khanehdar.akaup.com/khanehdari/khanedari1/news201742918574441225.html'>اسرار خانه داری</a></strong>, مهارت های زندگی, شستشو, نظافت, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='راهنمای لکه گیری مبلمان ' href='http://khanehdar.akaup.com/khanehdari/khanedari1/news20161252481813570.html'>لکه گیری</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شستشوی منزل' href='http://khanehdar.akaup.com/khanehdari/nezafat1/2014111222849.html'>شستشوی منزل</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نظافت منزل، ترفندهایی برای نظافت منزل ' href='http://khanehdar.akaup.com/khanehdari/nezafat1/10771.html'>نظافت منزل</a></strong>, گل و گیاه, نکات مهم آشپزی, نکات آشپزی, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آموزش تصویری ساخت گل شقابق با پارچه ' href='http://khanehdar.akaup.com/kardasti-honar/golaraei1/201461332135.html'>آموزش ساخت گل</a></strong> یوکا, گل یوکا, گل, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='هنر در خانه' href='http://khanehdar.akaup.com/kardasti-honar/'>هنر در خانه</a></strong>اسرار <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='خانه داری' href='http://khanehdar.akaup.com/khanehdari/'>خانه داری</a></strong>, مهارت های زندگی, شستشو, نظافت, لکه گیری, شستشوی منزل, نظافت منزل, گل و گیاه, نکات مهم آشپزی, نکات آشپزی, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آموزش ساخت' href='http://khanehdar.akaup.com/kardasti-honar/shamsazi1/'>آموزش ساخت</a></strong> گل یوکا, گل یوکا, گل, هنر در خانهگردآوری خانه داری آکاایران