آکاایران: آموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایه

آکاایران: در این آموزش ۲ روش دوخت دندان موشی روی نمد یاد داده شده است. مدل اول روش دوخت روی دو لایه هم اندازه از نمد است و مدل دوم روش دوخت یک لایه روی لایه بزرگتر می باشد.

اگر به دوخت وسایل نمدی علاقه مند هستید باید بدانید که اصلی ترین روش دوخت برای این کار دندان موشی است. حال ستاره قصد دارد روش دو مدل دوخت دندان موشی روی نمد را به شما بیاموزد.

روش دوخت دندان موشی به دور دو لایه هم اندازه

ب) لایه ها را روی هم قرار دهید و سپس از روی لایه بالایی سوزن را در نقطه ای دقیقا برابر با لایه پایینی وارد کنید و از زیر هر دولایه بیرون بکشید. بدین ترتیب یک حلقه به دور دولایه ایجاد کرده اید.

آموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایهآموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایه
 

پ) سوزن را در عرض نمد از داخل حلقه رد کنید و یک دندان موشی بزنید.

آموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایهآموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایه
 

ت) به همین ترتیب ادامه دهید تا جایی که نیاز دارید دوخته شود، به پایان برسد. نقاط عبور سوزن را مجددا با شماره های ۱ تا ۳ مشاهده می کنید.

آموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایهآموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایه
 

ث) برای آخرین دندان موشی و اتصال آن به ابتدای دوخت، سوزن را از داخل اولین حلقه دندان موشی رد کنید .

 

آموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایهآموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایه

ج) دوباره سوزن را از همان مسیری که در مرحله A عبور دادید بگذرانید (مطابق شماره های ۱ تا ۴ در شکل زیر) که باعث ایجاد یک حلقه شود، بعد مثل شماره ۵ سوزن را از وسط حلقه بیرون بکشید و آنقدر نخ را بکشید تا حلقه کاملا جمع شود و گره ایجاد شود.

آموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایهآموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایه


چ) ابتدا و انتهای دوخت به هم متصل شده و فقط نخ باقیمانده را در میان دولایه پنهان کنید. پس سوزن را از بین دو لایه نمد وارد کرده و از سطح رویی نمد از نقطه ای دلخواه بیرون بکشید. سپس کافی است نخ را از نقطه بیرون آمده از نمد که با فلش نشان داده شده ببرید تا کار به پایان برسد.

آموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایهآموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایه
 

چگونه در زمان دوخت دندان موشی روی نمد، نخ را عوض کنیم؟

الف) در جایی که می‌ خواهید رنگ نخ خود را عوض کنید، ابتدا باید مانند تصویر زیر سوزن را در نقطه ای که نیم سانتی متر از لبه و دوخت قبلی فاصله دارد وارد کرده و از بین دولایه بیرون بکشید. ولی دقت کنید که نخ را زیاد نکشید و اجازه دهید کمی آزاد باشد چون در ادامه آن را لازم دارید. سپس اضافی نخ را بریده و گره بزنید که نخ نتواند بیرون بیاید.

آموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایهآموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایه
 

ب) نخ دوم را از بین دو لایه در نقطه ای روبروی گره مرحله قبل از لایه دوم رد کنید. دقت کنید این نقطه نیز از لبه نمد نیم سانتی متری متر فاصله دارد. می بینید که دو گره بین دولایه پنهان می شوند.

ج) دوباره دو لایه را روی هم بگذارید و برای کامل کردن آخرین دندان موشی، مثل تصویر زیر سوزن را از زیر دوختی که در مرحله A انجام دادیم رد کنید تا دندان موشی شکل بگیرد. حال به همان روش قبل دندان موشی ها را ادامه دهید.

آموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایهآموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایه
  


همچنین بخوانید: ۴۰ مدل نوین و دلپذیر از جا کلیدی و آویز نمدی فانتزی


روش دوخت دندان موشی دو لایه نمد نابرابر

الف) وقتی دو قطعه را در محل مورد نظر روی هم ثابت کردید، سوزن را از زیر لایه نمد پایینی طوری بیرون آورید که کاملا لب به لب لایه نمد بالایی باشد (نقطه ۱)
بعد نخ را در سمت راست نقطه ۱ حلقه کنید و سپس نیم سانتی متری متر به سمت راست آمده و بعد نیم سانتی متر دیگر بالا رفته (نقطه ۲) و سوزن را در این نقطه داخل کنید.

ب) فاقد اینکه حلقه نخ جمع شود سوزن را به موازات نقطه ۲ از لب قطعه رویی بیرون بیاورید (نقطه ۳) که در این صورت سوزن از وسط حلقه نخ عبور کرده و حالا نخ را بکشید تا حلقه جمع شود.

آموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایهآموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایه
 

ج) برای دندانه بعدی، جایی که نخ قرار دارد نقطه ۱ است، دوباره نخ را سمت راست این نقطه حلقه کنید و مطابق تصویر سوزن را از نقطه ۲ وارد و از نقطه ۳ خارج کنید و آنقدر بکشید تا حلقه جمع شده و دندانه شما شکل بگیرد. بعد به همین ترتیب دور تا دور لایه رویی را بدوزید.

 

آموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایهآموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایه

د) برای اتمام دوخت فقط کافی است، دندانه ها را تا نقطه ابتدای کار ادامه بدهید به طوری که نقطه ۳ آخرین دندانه بر نقطه ۱ اولین دندانه منطبق شود، سپس بعد از اینکه نخ را کشیدید و حلقه جمع شد و دندانه کامل شد، سوزن را در همان نقطه ۳ ولی از بیرون حلقه فرو کنید و در پشت کار گره بزنید.

 

آموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایهآموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایه

 

چگونه در زمان دوخت دندان موشی روی نمد، نخ را عوض کنیم؟

الف) ابتدا فاقد اینکه نخ را حلقه کنید، سوزن را در نقطه ۲ به پشت کار ببرید. فقط نختان را خیلی نکشید و مانند تصویر زیر اجازه دهید کمی شل باشد.

ب) در پشت کار نخ نوین را به نخ قبلی گره بزنید به طوری که گره چسبیده به نمد باشد. اگر گره با نمد فاصله داشته باشد آخرین دندانه بیش از اندازه شل خواهد شد. وقتی گره را زدید می توانید اضافی نخ قبلی را ببرید.

حالا سوزن را از نقطه ۳ خارج کنید و از داخل نخی که نقطه ۱ به ۲ را در مرحله قبل بهم وصل کرده بود بیرون بکشید.

آموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایهآموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایه
 

 
ج) اکنون می توانید مثل قبل با نخ نوین به دوخت ادامه دهید.

 

آموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایهآموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایه


چگونه در دوخت دندان موشی روی نمد گوشه ها را بدوزیم؟

برای انجام این کار ابتدا باید پایه ی آخرین دندانه نیم سانتی متر تا گوشه فاصله داشته باشد (یعنی نقطه ۲ در دندانه آخر). سپس برای دندانه ای که باید دقیقا در گوشه کار زده شود، نقطه ۲ آن با نقطه ۲ دندانه قبلی باید در یک نقطه یا بسیار تقریبا آن باشد. (در تصویر زیر با فلش نشان داده شده است)

 

آموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایهآموزش دوخت دندان موشی روی نمد دولایه


برای دندانه بعدی هم که پس از گوشه باید ایجاد شود نیز نقطه ۲ همان نقطه ۲ دو دندانه قبل باید باشد. پس در کل روند کار مانند قبل است فقط سه دندانه قبل از گوشه، روی گوشه و بعد از گوشه دارای نقطه ۲ یکسان یا تقریبا هم هستند.

 همچنین می توانید با  ساخت گل نمدی تزئینی و چسباندن آنها روی کارهای خود جلوه زیباتری به هنرهای خود بدهید.


گروه خانه داری ستاره

.

منبع : setare.com